Past events
  • SHARE DENTISTRY 2018 - shanti
    Invata medicina si tehnica dentara de la cei mai buni
  • SHARE DENTISTRY 2018 - shanti
    Invata medicina si tehnica dentara de la cei mai buni
Ivana Šivak
About

Dr. Ivana Šivak rođena je u Zagrebu gdje završava osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. 2008. godine upisuje Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.  Tijekom studiranja sudjeluje u projektima Udruge studenata dentalne medicine, u udruzi za edukaciju djece o oralnom zdravlju i oralnoj higijeni zubić Vila, raznim kongresima, te stomatološkom ljetnom kampu.

Od svoje druge godine studija asistira u dvije stomatološke ordinacije. Diplomirala je na temi s područja njenog najvećeg interesa, stomatološkoj protetici, s naglaskom na minimalno invazivne preparacije kao najsuvremenijoj metodi rada.

Redovito se usavršava na raznim stručnim kongresima i tečajevima u zemlji i inozemstvu te se aktivno služi engleskim, a govori i talijanski jezik.

Contact Information
You can see me at