Past events
  • SHARE DENTISTRY 2018 - visitors
    Invata medicina si tehnica dentara de la cei mai buni
  • SHARE DENTISTRY 2018 - visitors
    Invata medicina si tehnica dentara de la cei mai buni
Dinu Cristian
About

Experienţă profesională
Perioada 3.01.2001 – 31.12.2001
Poziţia ocupată Medic Stagiar Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Clinica de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială (Prof. Dr. Alexandru Rotaru) la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca
Perioada 1.01.2002 – 30.09. 2002
Medic Rezident Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Clinica de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială (Prof. Dr. Alexandru Rotaru) la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca
Perioada 1.10.2002 – 30.09.2006
Preparator universitar, Catedra de Chirurgie Cranio-Maxilo-Facială, Implantologie, Reabilitare Orală, şi Urgenţe în Stomatologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, România (Prof. Dr. Grigore Băciuţ)
Perioada 1.10.2006 – prezent
Asistent universitar, Catedra de Chirurgie Cranio-Maxilo-Facială, Implantologie, Reabilitare Orală, şi Urgenţe în Stomatologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, România (Prof. Dr. Grigore Băciuţ)
Perioada 1. 01.2002 – 31.12.2006
Medic rezident în specialitatea Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială
Perioada 1.04.2007 – 30.09.2011
Medic specialist în specialitatea Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială
Perioada 1.10.2011 – prezent
Poziţia ocupată Medic primar în specialitatea Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială
Educaţie şi formare
Perioada 1994 – 2000
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Facultatea de Medicină Dentară, Cluj-Napoca, România
Calificarea / diploma obţinută: Diplomă de doctor-medic/ specialitatea Stomatologie 2000
Perioada 2002 – 2005
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Facultatea de Medicină, Cluj-Napoca, România
Calificarea / diploma obţinută: Diplomă de doctor-medic/ specialitatea Medicină 2005
Schimburi de experienţă/Cursuri
Perioada 17.08.2003 – 14.09.2003
Departamentul de Chirurgie Plastică şi Reconstructivă Orală şi Maxilofacială din Marienhospital Stuttgart, Germania.
Perioada 19.11.2003 – 18.12.2003
Postgraduate Course „Chirurgia estetică a feţei”, UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, România
Perioada 11.10.2003 – 17.01.2004
Cursul de perfecţionare Radiodiagnostic maxilo-dentar, Cluj-Napoca,
Perioada 14.02.2005 – 26.02.2005
Postgraduate Course „Curs practic de microchirurgie”, UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj- Napoca, România
Perioada 1.04.2005 – 15.04.2005
Postgraduate Course „Diagnosticul tumorilor în cabinetul stomatologic”, UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, România
Perioada 23.05.2005 – 03.06.2005
Postgraduate Course „Actualităţi în stomatologia estetică şi în parodontologie”, UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, România
Perioada 5.05. 2006 – 12.05.2006
Postgraduate Course “Chirurgia Chistelor Maxilare”, UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, România
Perioada 15.05.2006 – 16.05.2006
Cursul International de Disecţii de Lambouri Libere, Cluj-Napoca – instructor
Perioada 2003 – 2006
Romanian International Educational Programme in Oral and Maxillofacial Surgery, European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, First Phase
Perioada 09.2006 – 12.2006
Beijing University School of Stomatology, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Microchirurgie reconstructivă, Chirurgie plastică reconstructivă, Transfer liber de ţesuturi, Beijing, China
Perioada 27.04.2007 – 29.04.2007
Cursul International de Disecţii de Lambouri Libere, Cluj-Napoca – instructor
Perioada 3.12.2007
Postgraduate Course „Semnificaţia prognostică si terapeutică a statusului ganglionar în cancer”, Zilele UMF Cluj-Napoca
Perioada 5.12.2007 –11.12.2007
Course „ Performanţe tehnice şi estetice în reabilitarea orală”, UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, Romania,
Perioada 2007 – 2008
Romanian International Educational Programme in Oral and Maxillofacial Surgery, European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Second Phase
Perioada 12–15.04.2008
3rd AO Advanced Symposium with Workshop on Orbital Reconstruction, 3rd European AO Advanced Symposium, Halkidiki, Grecia
Perioada 15–16.04.2008
1st European AO CMF Members Event, Halkidiki, Grecia
Perioada 08.09.2009
Reconstruction and Rehabilitation of the Atrophic Maxillary and Mandibular Dentoalveolar Complex and Endo-Distraction Techniques, Bologna, Italia
Perioada 2009 – 2010
Romanian International Educational Programme in Oral and Maxillofacial Surgery, European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Third Phase
Perioada 15.05.2009 – 23.05.2009
Beijing University School of Stomatology, Department of Oral and Maxillofacial Surgery,Beijing, China
Perioada 26–27.02. 2010
AOCMF Symposium: Controversies in Orthognatic Surgery and Craniofacial Deformities. Hanover, Germania
Perioada 18.05.2011
Romanian International Educational Programme in Oral and Maxillofacial Surgery, European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Third Phase, Cluj-Napoca
Perioada 13.10.2011
Ultrasonic Bone Surgery in Cranio-Orbito-Facial Osteotomies, Hands-on Workshop, Ferrara, Italia
Perioada 3.12.2011 – 8.12.2011
AOCMF Course in Craniomaxillofacial Fracture Management, Davos, Elveţia
Activitate ştiinţifică
Titluri ştiinţifice: Doctor în Medicină, Specialitatea Medicină Dentară. Titlul tezei: „Tratamentul chirurgical al diformităţilor dento-faciale şi al sindroamelor malformative cranio-faciale”; Conducător de doctorat: Prof. Dr. Grigore Băciuţ
Publicaţii
Articole:
-J.Y. Song, S.K. Lee, S.G. Kim, H. Rotaru, M. Băciut, C. Dinu: Angiomatoid fibrous hystiocitoma of the hard palate: case report. Oral and Maxillofacial Surgery (2012), 16: 237-242.
-S. Albu, Mihaela Felicia Băciuţ, I. Opincariu, H. Rotaru, C. Dinu, The canine fossa puncture technique in chronic odontogenic maxillary sinusitis, American Journal of Rhinology & Allergy, September–October 2011, Vol. 25, No. 5, p. 358-362, 2011
-Dinu C., Kretchmer W., Băciuţ M., Rotaru H., Bolboacă S.D., Gheban D., Muste A., Cătoi C., Peştean C., Băciuţ G.: The effect of distraction rate on bone histological and histomorphometrical properties in an ovine model. Rom J Morphol Embryol, 2011, 52 (3): 819-25.
-Kretschmer WB, Băciuţ Gr, Dinu C, Băciuţ M, Barbur I, Muste A, Dietz K. The influence of expansion on intraoperative bone blood flow in multisegmental maxillary osteotomies: an experimental study. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2010; 39: 282-286.
-Albu S., Dinu C. Osteonecrosis of the maxilla associated with the use of bisphosphonates. Otolaryngology–Head and Neck Surgery. 2010; 143: 847-848.
-Fodor L., Dinu C., Fodor M., Ciuce C. Severe compartment syndrome following fibula harvesting for mandible reconstruction. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2010;
-Rotaru H.; Zeilhofer H.F.; Chezan H.; Stan H.; Rotaru A.; Băciuţ Gr.; Băciuţ M.; Berce P.; Dinu C.; Bran S.; Bâlc N.: Custom-made Craniofacial Implants by Means of Rapid Prototyping. Proceedings of 1st DAAAM International Specialized Conference on Aditive Technologies, Celje, Slovenia, 20 Apr. 2007, ISBN 3-901509-61-5, ISSN 1992-
5085, pag. 45-48;
-Rotaru H., Bran S., Băciuţ Gr., Băciuţ M., Rotaru Al., Dinu C., Stan H., Chezan H., Kim S.G., Munteanu D., Berce P.: Silicone-Rubber Moulding of Custom-Made Cranioplasty Plates. International Proceedings of XVIII Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, Medimond, Bologna, 12-15 Septembrie 2006, vol. ISBN
88-7587-281-3, CD ISBN 88-7587-282-1, p. 15-19;
-Mihaela Felicia Băciuţ, Gr. Băciuţ, B. Crişan, Liana Crişan, R.S. Câmpian, Lucia Hurubeanu, C. Dinu, S. Bran, H. Rotaru, Ondine Lucaciu: Laser treatment of vascular lesions in maxilllofacial surgery, Monduzzi Editore International Proceedings Division, vol. ISBN 88-7587-281-3, CD ISBN 88-7587-282-1, 2006, pp. 131 – 134, 2006;
-Gr. Băciut, Mihaela Felicia Băciuţ, K. Wangerin, W. Kretschmer, C. Dinu, H. Rotaru, S.Bran, Ileana Mitre, Selection of the distraction pattern in the deformed mandible, Monduzzi Editore International Proceedings Division, vol. ISBN 88-7587-281-3, CDISBN 88-7587-282-1, 2006, pp. 57 – 61, 2006
-Rotaru Al., Rotaru H., Baciut Gr., Baciut Mihaela, Hurubeanu Lucia, Campian R. S., Dinu C., Moldovan I., Bran S, Rotaru O.: Un procedeu original de constructie si utilizare a lamboului nazo-genian. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 4 (13), 2007, 63-69, ISSN 1857-0011
-C. Dinu, Gr. Băciuţ, Al. Rotaru, Mihaela Felicia Băciuţ, K. Wangerin, Lucia Hurubeanu, H. Rotaru, S. Bran, R. Câmpian, I. Moldovan, I. Mitre, Surgical treatment of the mandibular growth abnormalities, Revista medico-chirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi, Vol. 112 Ian-Mar, Nr. 1, Supliment 1, 306-11, 2008, ISSN 00487848
-Ileana Mitre, C. Mitre, Gr. Băciuț, Mihaela Băciuţ, S. Albu, S. Bran, I. Moldovan, C. Dinu, H. Rotaru: Bis Index in Maxillofacial Surgery – Benefits and Problems. Rev. Med. Chir. Soc. Med. Iași, Vol 112, Nr. 1, Supliment 1, 324-326, 2008.
-R.S. Câmpian, Mihaela Felicia Băciuţ, Gr. Băciuţ, Ondine Lucaciu, B. Crişan, Lucia Hurubeanu, A. Sava, Aranka Ilea, Cristiana Balog, C. Dinu, H. Rotaru, S. Bran, Rehabilitation of temporomandibular joint (TMJ) function with personalized mobilisators, Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. Vol. 111, Apr-Iun, nr. 1, supl. 2: 210-212, 2007. ISSN 00487848
-Ileana Mitre, Mihaela Felicia Băciuţ, Gr. Băciuţ, C. Mitre, Lucia Hurubeanu, R.S. Câmpian, C. Dinu, H. Rotaru, A. Sava, Ondine Lucaciu, Masca laringiană Brain în chirurgia orală şi maxilofacială, Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi, vol. III, nr.1, supliment nr. 1, partea 3-a, pp. 973-975, 2007, ISSN 00487848
-Claudia Corega, Mihaela Felicia Băciuţ, M. Corega, A. Şerbănescu, Gr. Băciuţ, S. Bran, C. Dinu, H. Rotaru, Tratamentul combinat chirurgical-ortodontic la un pacient cu anomalie Angle clasa II/I. Prezentare de caz., Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi, vol. 3, ian-mar, nr.1, supliment nr. 1, partea 3, pp. 936-940, 2007, ISSN 00487848
-Ondine Lucaciu, D. Ciupercescu, Gr. Băciuţ, Olga Soriţău, I. Groza, Mihaela Felicia Băciuţ, R.S. Câmpian, Lucia Hurubeanu, E. Pall, S. Bran, H. Rotaru, C. Dinu, Cristiana Balog, B. Crişan, A. Sava, H. Almaşan, Celula stem: implicaţii în procesele de regenerare şi vindecare tisulară. Modalităţi de obţinere de celule stem embrionare de şoarece, Revista medico-chirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi, ianmar, vol. 3, nr.1, supliment nr. 1, partea 3, pp. 967-972, 2007, ISSN 00487848
-C. Dinu, Gr. Băciuţ, Mihaela Felicia Băciuţ, Lucia Hurubeanu, H. Rotar, S. Bran, R.S. Câmpian, I. Moldovan, A. Şerbănescu, Claudia Corega, M. Corega, Diagnosticul şi tratamentul chirurgical – ortodontic al anomaliilor dento–faciale, Revista medicochirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi, ian-mar, vol. 3, nr. 1, supliment nr. 1, pp. 941-946, 2007, ISSN 00487848
-R.S. Câmpian, Mihaela Băciuţ, Gr. Băciuţ, Lucia Hurubeanu, Cristiana Balog, Ondine Lucaciu, S. Bran, C. Dinu, H. Rotaru, B. Crişan, A. Sava, Ileana Mitre, Durerea şi calitatea vieţii. Evaluari în sănătatea orală, Revista medico-chirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi, ian-mar, vol. 3, nr.1, supliment nr. 1, pp. 926-930, 2007, ISSN 00487848
-Mihaela Băciuţ, Gr. Băciuţ, R.S. Câmpian, B. Crişan, Liana Crişan, Lucia Hurubeanu, S. Albu, S. Bran, H. Rotaru, C. Dinu, Ileana Mitre, H. Almaşan, Utilizarea laserterapiei interstiţiale pentru tratamentul hemangioamelor orale şi maxilofaciale, Revista medico-chirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi, ian-mar, vol. 3, nr.1, supliment nr. 1, pp. 454-458, 2007, ISSN 00487848
-Lucia Hurubeanu, Gr. Băciuţ, Mihaela Felicia Băciuţ, R. Sader, H. F. Zeilhofer, R.S. Câmpian, H. Rotar, C. Dinu, I. Moldovan, A. Şerbănescu, Claudia Corega, M. Corega, Cristiana Balog, Ondine Lucaciu, A. Sava, Noi metode de reabilitare morfofuncţională în despicături labio–maxilo–palatine, Revista medico-chirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi, ian-mar, vol. 3, nr.1, supliment nr. 1, pp. 947-951, 2007, ISSN 00487848
-Gr. Băciuţ, Mihaela Felicia Băciuţ, A. Iancu, S. Dudea, Mândra Badea, Diana Dudea, S. Bran, C. Dinu, H. Rotaru, Tratamentul malformaţiilor vasculare arterio-venoase de flux inalt ale mandibulei, Revista medico-chirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi, ian-mar, vol. 3, nr.1, supliment nr. 1, pp. 449-453, 2007, ISSN 00487848
Rotaru H., Stan H., Chezan H., Munteanu D., Kim S.G., Rotaru A., Băciut Gr., Berce P., Dinu C., Bran S.: Reconstruction of the calvarial defects using custom-made cranioplasty plates. TMJ, 57, 1, 16-20, 2007.
-B. Crişan, Mihaela Felicia Băciuţ, Gr. Băciuţ, R.S. Câmpian, S. Bran, H. Rotaru, Ondine Lucaciu, C. Dinu, Liana Crişan, Laser treatment in oral and maxillofacial vascular tumors and malformations, Oral Health and Dental Management in the Black Sea Countries, nr. 2(16), vol. 5, p. 46-50, 2006
– Mihaela Baciut, Mihaela Hedesiu, S. Bran, Gr. Baciut, C. Dinu, H. Rotaru, Ileana Mitre, R. Campian, Cristiana Balog: Implantarea orală în condiţii speciale de suport osos deficitar. Clujul Medical, vol LXXIX, Suppl, 80-88, 2006.
-Claudia Corega, Mihaela Felicia Băciuţ, M.A. Corega, S. Bran, C. Dinu, H. Rotaru, Gr. Băciuţ, A. Şerbănescu, K. Wangerin, The correlation between prepubertal trauma and mandibular asymmetry in orthognathic surgery and orthodontic patients, Timişoara Medical Journal, vol. 56, nr. 2-3, pp. 218-221, 2006
-Rotaru H.; Băciuţ Gr.; Wangerin K.; Băciuţ Mihaela; Rotaru Al.; Dinu C.; Bran S.; Brumboiu A.; Chezan H.; Berce P.: Planificarea elongării dirijate a calusului cu ajutorul modelelor tridimensionale medicale. Clujul Medical, LXXVII, 1, 134-139, 2004
-S. Bran, Mihaela Felicia Băciuţ, Gr. Băciuţ, Lucia Hurubeanu, Al. Rotaru, R.S. Câmpian, C. Dinu, Reconstruction of craniofacial bone defects with alloplastic materials, European Cells and Materials, suppl. 1, vol. 9, pp.17-19, 2002
Articole publicate pe internet
– H. Rotaru, H. F. Zeilhofer, Gr. Băciuţ, Lucia Hurubeanu, R. Sader, Mihaela Felicia Băciuţ, C. Dinu, S. Bran, A. Rotaru, Rapid Prototyping Surgical Planning in Romania, 2nd International Bernd Spiessl Symposium for Innovative and Visionary Technologies, Basel, http://www.hotmed.macbay.de/bss, 16-18.06.2006
– Mihaela Felicia Băciuţ, Gr. Băciuţ, Lucia Hurubeanu, RS. Câmpian, K. Wangerin, W. Kretschmer, S. Bran, H. Rotaru, C. Dinu, Facial deformities in art and surgery, 2nd International Bernd Spiessl Symposium for Innovative and Visionary Technologies, Basel, http://www.hotmed.macbay.de/bss, 16-18.06.2006
– Lucia Hurubeanu, Gr. Băciuţ, Mihaela Felicia Băciuţ, H. Rotaru, C. Dinu, S. Bran, Cristiana Balog, Ondine Lucaciu, A. Sava, I. Moldovan, Living with cleft: stigma and identity, 2nd International Bernd Spiessl Symposium for Innovative and Visionary Technologies, Basel, http://www.hotmed.macbay.de/bss, 16 – 18.06.2006
Cărţi (Monografii)
-Al. Rotaru; Gr. Băciuţ; H. Rotaru – colaboratori: M. Băciuţ, C. Dinu: Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială, Vol I, Ed Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, 2003, 556 pagini ISBN: 973-8385-79-2
-Al. Rotaru; Gr. Băciuţ; H. Rotaru – colaboratori: M. Băciuţ, C. Dinu: Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială, Vol II, Ed Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, 2003, 356 pagini, ISBN: 973-8385-85-7
-Dinu C.: Examinarea şi diagnosticul în implantologia orală. Indicaţii şi contraindicaţii.
În: Mihaela Băciuţ (eds): Implantologie orală. Ed Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, 2007, 93-126. ISBN (10) 973-693-208-7, (13) 978-973-693-208-3;
-Alexandru Bucur, Grigore Băciuţ, Mihai Surpăţeanu – sub redacţia, Cristian Dinu – Managementul afecţiunilor chirurgicale oro-maxilo-faciale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2012. ISBN 978-973-30-3136-9;
-European Comission, Radiation Protection No 172, Cone Beam CT for dental and maxillofacial radiology. Evidence-based guidelines. Guideline Development Panel Member – Cristian Dinu. Directorate-General for Energy; Directorate D – Nuclear Energy; Unit D4 – Radiation Protection 2012. ISSN 1681-6803.
Activitate de cercetare
– Innovative Manufacturing Network (IMAN) – Program CEEX 2005, P-CD, 2005-2008, membru în colectivul de cercetare;
– Stem cell: implications for tissue healing and regeneration processes (STEMCELLS) Program CEEX 2005. PC-D01-PT11-39, 2005-2008, membru în colectivul de cercetare;
– Biocompatibility of the implant regarding tissue integration (BIOIMPLANT) – Program CEEX 2005, P-INT-VIZ, Modulul III, 2005-2007, membru în colectivul de cercetare;
– Osteoinductive potential of stag horn obsolete usable in bone regeneration (CERBO
–REGEN OS)–Program CEEX 2006, Modulul I, P-CD, 2006 – 2008, membru în colectivul de cercetare;;
– Integration of the Romanian school of public health oro-dental research in European and international programs on quality of life correlate with oro-dental health (CALVIDENT)–Program CEEX 2006, P-INT-VIZ, Modulul III, 2006 – 2008, membru în colectivul de cercetare;
– Increase international visibility of research in oral health promotion in the context of European integration and international programs (SANOR) – Program CEEX 2006, P-INT-VIZ, Modulul III, 2006 – 2008, membru în colectivul de cercetare;.
– Animals steroids and their implication on human genital tumors (STERO – TUM)- Program CEEX 2006, Modulul I, P-CD, 2006 – 2008, membru în colectivul de cercetare;
– Laboratories and platforms: Imaging Laboratory of the Center for Cranio-maxillo-facial deformities – Design platforms for laboratories CNCSIS 2006, cod CNCSIS 20, contract nr 7/2007, perioada 2006-2008, membru în colectivul de cercetare;
– New custom biocompatible materials for implants manufactured using SLS si SLM (BIOMAPIM), Project CNCSIS, PN-II-ID-PCCE-2008-1, 2009-2011, membru în colectivul de cercetare;
– Program FP 7: Sedentex CT FP7: EURATOM “ Enhanced Safety and Efficacy of New and Emerging Dental X-ray Imaging “ (SEDENTEX), grant agreement no-212246, 2008-2011, membru în colectivul de cercetare;
– Program FP 7: IMPLANT DIRECT FP7-SME-2011, grant agreement no-286577, 2012-2014, membru în colectivul de cercetare.
Premii
-Premiul III la Zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, România, 2002 cu lucrarea „Utilizarea modelelor tridimensionale în evaluarea preoperatorie a diformităţilor cranio-faciale”
-Premiul I la Zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, România, 2003 cu lucrarea „Tratamentul chirurgical al hipertelorismului”
-Premiul II la Zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, România, 2005 cu lucrarea „Expansiunea maxilară rapidă – o metodă eficientă de tratament a discrepanţei transversale intermaxilare”
-Premiul II la Zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, România, 2008 cu lucrarea „Reconstrucţia mandibulei cu lambouri microchirurgicale de fibulă”
-Outstanding Oral Presentation Award la XIX International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery, Shanghai, China, mai 2009 cu lucrarea „ Individualised mandibular reconstruction using free fibula flaps: our experience”.
Membru al societăţilor ştiinţifice
– Societatea Română de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială, din anul 2002;
– Societatea Română de Implantologie orală şi Biomateriale, din anul 2002;
– European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery, din anul 2004;
– International Association of Oral and Maxillofacial Surgery, din anul 2008;
– Arbeitsgruppe für Osteosynthesefragen AO (Association for Study of Internal Fixation), din anul 2008;
– International Team for Implantology, din anul 2010.
Competenţe şi aptitudini organizatorice
-Secretar al Societăţii Române de Chirurgie Orală şi Maxilofacială din 2011.
-Membru în Adunarea Generala Nationala a Colegiului Medicilor Dentişti şi Consiliul Judeţean Cluj Colegiul Medicilor Dentişti din 2007.
-Membru al comisiilor de organizare şi a comisiilor ştiinţifice ale conferinţelor naţionale cu participare internaţională.
-Manager de proiect: „Dentino – Servicii integrate, innovative de medicină dentară” proiect finanţat de POSDRU 2007-2013, Fondul Social European.

Contact Information
You can see me at