Past events
  • SHARE DENTISTRY 2018 - shanti
    Invata medicina si tehnica dentara de la cei mai buni
  • SHARE DENTISTRY 2018 - visitors
    Invata medicina si tehnica dentara de la cei mai buni
Augustin Mihai
About

Funcţia:
Şeful Catedrei de Implantologie Orală, profesor universitar
Instituţia:
U.M.F.”Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Medicină Dentară
Educaţie şi formare:
– Studii superioare: 1971 absolvent al Facultăţii de Stomatologie, I.M.F. Bucureşti- Perfecţionare 1995 Doctor în medicină, ordin MS nr. 3644/25.03.1995- Competenţe în Implantologie şi Radiologie
Activitate didactică:
– În U.M.F. “Carol Davila”: 1996 Conferenţiar universitar şi Şef Catedra Implantologie Orală;2001 Profesor universitar; 2002 Conducător de doctorate- Activităţi de predare atât în U.M.F. “Carol Davila” şi în afara universităţii.- Cursuri postuniversitare în U.M.F.”Carol Davila”: peste 161 de cursuri (52 teme)- Autor de cursuri şi manuale universitare 4/ Lucrări sub forma de CD: 36- Participări: ca membru şi preşedinte al concursurilor de Admitere, Examenelor de Licenţă, Concursuri promovari posturiuniverstare şi în Concursuri de promovare profesională: examenmedic specialist, primariat, concursuri ocupare de posturi.- Activităţi în cadrul Doctoratului / Conducator de doctorat cu 20 teze în derulare.- Membru (din 1996) şi preşedinte (din 2000) în comisiile de susţinere a tezelor de doctorat.
Activitate ştiinţifică:
– Activitate publicistică: Autor sau coautor la 4 manuale (2 monografii) de specialitate.- ARTICOLE publicate in extenso în ţară şi strainatate 72- Editoriale pentru diverse publicaţii, interviuri 7- COMUNICĂRI susţinute la congrese în ţară şi străinătate 91.- În domeniul cercetării ştiinţifice: membru în colective de cercetare:12, coordonator contracte de cercetare: 18, Invenţii, inovaţii: 5brevete de invenţie, 1 certificat de inovaţie- Distincţii obţinute în ţară şi străinătate: 57, 16 medalii, 2 ordine- Menţionat în “Who’s who ?” ediţiile 2002, 2003, 2004- Titluri ştiinţifice: 3- Membru / preşedinte al asociaţiilor profesionale:14
Activitate de asistenţă medicală:
– Medic stomatolog 1971-1977; Medic specialist stomatologie generală, ordin MS nr. 11/06.01.1977; 1991 Medic primar -stomatologie generală, ordin MS nr. 800/1991; 2002 Medic primar chirurgie oro-dentară.- Activitate administrativ managerială / Funcţii de conducere: 6- Organizator de manifestări ştiinţifice / Preşedinte, vicepreşedinte, secretar al unor congrese: 9- Organizator de publicaţii ştiinţifice / Membru în comitetul de redacţie (colegiul ştiinţific) la publicaţiile de specialitate: 8

Contact Information
You can see me at