Past events
  • SHARE DENTISTRY 2018 - visitors
    Invata medicina si tehnica dentara de la cei mai buni
  • SHARE DENTISTRY 2018 - visitors
    Invata medicina si tehnica dentara de la cei mai buni
Alexandru Bucur
About

Profesor universitar, Şeful Catedrei de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială a UniversităŃii de Medicină
şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti;
Şeful Sectiei Clinice Universitare de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială a Spitalului Clinic de
Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof.Dr.Dan Theodorescu” Bucureşti;
Conducător de doctorate din 2006;
Expert evaluator al Consiliului NaŃional al Cercetării ŞtiinŃifice din ÎnvăŃământul Superior al
Ministerului EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
Expert evaluator al AgenŃiei Române de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul Superior;
Vicepreşedinte al Comisiei de Medicină Dentară a Consiliului NaŃional de Atestare a Titlurilor,
Diplomelor şi Certificatelor Universitare din ÎnvăŃământul Superior a Ministerul EducaŃiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului;
Visiting Professor, Oral and Maxillofacial Department, „Gregorio Maranon” General Hospital,
Complutense University of Madrid, Spain, 21.02-20.03.2005

Contact Information
You can see me at